客服热线:021-50892861

埃    斯     埃     医     疗
S A  M E D I C A L
上海埃斯埃医械塑料制品有限公司
 
製品案内
上颌窦穿刺针
分享到:
上颌窦穿刺针
规格: 1.6(16G)
长度: 80mm
定制: 特殊尺寸可定制
产品详情


供人体上颌窦部位穿刺,抽吸脓水或注射药液用。