客服热线:21-54560107

埃    斯     埃     医     疗
S A  M E D I C A L
上海埃斯埃医疗技术有限公司
 
在线客服
 工作时间
周一至周五 :8:30-17:30
周六至周日 :9:00-17:00
 联系方式
400电话:400-XX6-8888

域名公告

来源:上海埃斯埃医械塑料制品有限公司网络域名作者:上海埃斯埃医械塑料制品有限公司网络域名网址:http://www.sa-med.net

域名公告

       上海埃斯埃医械塑料制品有限公司网络域名由sa001.com更改为sa-med.net。新域名已调试完毕开始正式使用。使用说明文件已下发。

       请搜索使用

       网址:www.sa-med.net

       邮箱:XXX@sa-med.net

       特此公告

                                            上海埃斯埃医械塑料制品有限公司

网络信息中心

2016.06.06